GENERELT

Hvad koster en revisor?

 

Prisen hos en revisor er næste lige så forskellig som antallet af kunder.

 

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid til den aktuelle timesats.

 

Vi kan efter nærmere aftale sammensætte et tilbud på netop den eller de opgaver du ønsker løst. 

 

En honoraraftale er baseret på revisors kendskab til virksomhedens branche, aktivitetsniveau samt regnskabsregulering. 

 

Honoraraftalen vil i mange tilfælde være en fordel idet du på forhånd kender honoraret samtidig med at betalingerne bliver fordelt jævnt ud over året.

 

Ved hastesager, weekend og helligdage mv. beregnes et tillæg på 20%.

Så det kan godt betale sig af være i god tid.

Generelt hos REVI-GRAY

Kalkulationspris pr. 1/3-2023

 

Bogføringsassistance   480 kr. pr. time

Revisorassistance        800 kr. pr. time

Erklæringsarbejde     1.400 kr. pr. time

Kørsel inkl. tid               15 kr. pr. km

Hvidvask & GDPR         400 kr. år

Beløbende er ekskl. moms 

Aftale om revisorydelser:

 

Så snart vi modtager materiale til behandling anses "Aftale om revisorydelser" for at være gensidigt accepteret. Denne aftale behøves således ikke at være underskrevet af begge parter.


Aftale om fast honrar, fuldmagt eller aftale om specifikke opgaver, herunder erklæringsopgaver, vil altid kræve kræve en skriftlig accept.


"Generelle aftalevilkår hos revigray" er gældende.

Almindelige forretningsbetingelser:

 

     Gældende aftaler


 

Revisorydelser, general samarbejdsaftale


Fuldmagt (integreret del af aftalevilkår)